Forretninger
Senest tjekket : 26/11/2018

EU-parkeringskort for personer med handicap – Tjekkiet

Betingelser

Indehavere af EU-parkeringskort kan parkere deres biler i parkeringsbåse, der er reserveret til personer med handicap.

Parkering på veje

I særlige tilfælde og hvis det er absolut nødvendigt, kan førere med et EU-parkeringskort se bort fra skilte med "Parkering forbudt" i den nødvendige tid (tilsidesættelsen må ikke være til hinder for sikkerheden og trafikafviklingen). I særlige tilfælde og hvis det er absolut nødvendigt, kan førere af biler med EU-parkeringskort se bort fra følgende skilte:

"Indkørsel forbudt"

"Kun ærindekørsel"

"Kun for leverandører"

"Kun undtagelsesvis"

"Beboerkørsel"

"Beboerkørsel undtaget".

I særlige tilfælde og hvis det er absolut nødvendigt, kan førere af biler med EU-parkeringskort parkere i områder, der er skiltet med "Fodgængeromåde".

Parkering i parkeringsanlæg

Tjek i lokalområdet, om der gælder særlige regler for personer med handicap på private parkeringspladser.

Indehavere af et EU-parkeringskort kan ansøge myndighederne om at få etableret en reserveret parkeringsplads ved deres bopæl.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: