Zakendoen
Laatste controle : 26/11/2018

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Tsjechië

Voorwaarden

Houders van een parkeerkaart mogen hun voertuig parkeren in parkeervakken die gereserveerd zijn voor gehandicapten.

Parkeren langs de weg

In individuele gevallen, en als het dringend nodig is, mogen bestuurders met een parkeerkaart een met borden aangegeven parkeerverbod negeren zolang dat nodig is (zolang dit de veiligheid en de doorstroming van het verkeer niet belemmert). In individuele gevallen, en als het dringend nodig is, mogen de bestuurders met een parkeerkaart de volgende borden negeren:

"Geen ingang"

"Alleen voor toegang"

"Alleen bevoorrading"

"Alleen ontheffingen"

"Alleen bewoners"

"Uitgezonderd bewoners"

In individuele gevallen, en als het dringend nodig is, mogen de bestuurders met een parkeerkaart in een voetgangerszone parkeren.

Parkeren op een parkeerterrein

Ga ter plekke na of een privéparkeerterrein een speciale regeling voor gehandicapten heeft.

Een persoon aan wie een parkeerkaart is toegekend, kan de bevoegde instantie vragen om bij zijn/haar woning een gereserveerde parkeerplaats aan te leggen.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: