Podnikání
Poslední kontrola : 26/11/2018

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Česko

Obecná pravidla

Držitelé této parkovací karty mohou svá vozidla zaparkovat na parkovacích místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením.

Parkování na komunikacích

V naléhavých případech nemusí řidič vozidla s touto kartou po dobu nezbytně nutnou výjimečně dodržovat dopravní značku „zákaz stání" (nesmí přitom ale být ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu). Kromě toho nemusí v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, vozidla s parkovací kartou dodržovat tato dopravní značení:

„Zákaz vjezdu"

„Průjezd zakázán"

„Zásobování vjezd povolen"

„Vjezd povolen pouze pro"

„Dopravní obsluze vjezd povolen"

„Mimo dopravní obsluhu"

V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, mohou držitelé této karty zaparkovat v oblastech označených jako „pěší zóna".

Parkování na parkovištích

Ověřte si na místě, neuplatňují-li soukromá parkoviště pro osoby se zdravotním postižením zvláštní podmínky.

Držitelé parkovací karty mohou požádat správní orgán, aby jim v místě bydliště bylo zřízeno vyhrazené parkovací místo.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: