Viimati ajakohastatud: 26/11/2018

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Tšehhi

Tingimused

Parkimiskaardi omanikel on õigus parkida puuetega inimestele mõeldud parkimiskohtadele.

Parkimine teedel ja tänavatel

Üksikjuhtudel ja äärmise vajaduse korral võivad parkimiskaardiga sõidukid parkimise keelu märki ajutiselt eirata, kui see ei takista liiklust ega sea ohtu kaasliiklejaid. Üksikjuhtudel ja äärmise vajaduse korral võivad parkimiskaardiga sõidukid ajutiselt eirata järgmiseid märke:

„Sissesõit keelatud"

„Ainult juurdepääsuks"

„Ainult tarnijatele"

„Välja arvatud"

„Ainult elanikele"

„Välja arvatud elanikud".

Üksikjuhtudel ja äärmise vajaduse korral võivad parkimiskaardiga sõidukid parkida kohtades, mis on tähistatud jalakäijate alana.

Parkimine parklates

Uurige kohapeal, kas eraparklates on puuetega inimeste jaoks eritingimusi.

Parkimiskaardi omanik võib kohalikult omavalitsuselt taotleda reserveeritud parkimiskohta oma elukoha juures.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: