Nazadnje pregledano : 26/11/2018

Parkirna karta EU za invalide – Češka

Pogoji parkiranja

Imetniki parkirne karte lahko svoje vozilo parkirajo na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide.

Parkiranje ob cesti

V posameznih primerih in če je nujno potrebno, lahko vozniki s parkirno karto za potreben čas parkirajo na prostoru, kjer je z oznakami označeno, da je sicer prepovedano (varnost in pretočnost cestnega prometa pri tem ne smeta biti ogrožena). V posameznih primerih in če je nujno potrebno, vozilom z vidno nameščeno parkirno karto ni treba upoštevati naslednjih znakov:

„Prepovedana smer"

„Samo za dostop"

„Samo za dostavo"

„Samo za izjeme"

„Samo za stanovalce"

„Razen za stanovalce"

V posameznih primerih in če je nujno potrebno, lahko vozilo z vidno nameščeno parkirno karto parkirate na območju, označenem kot „območje za pešče".

Parkiranje na parkiriščih

Preverite na kraju, ali na zasebnih parkiriščih velja poseben režim parkiranja za invalide.

Imetnik parkirne karte lahko od upravnega organa zahteva, da se mu ob njegovem domu dodeli rezervirano parkirno mesto.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: