Последна проверка: 26/11/2018

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Чехия

Приложими условия

Притежателите на карта за паркиране могат да паркират автомобилите си на паркоместата, запазени за хора с увреждания.

Паркиране по пътищата

В отделни случаи и ако е спешно необходимо, шофьорите с карта за паркиране могат да пренебрегнат знака „паркирането забранено" за необходимото време (това не бива да бъде пречка за безопасно и безпрепятствено движение по пътя). В отделни случаи и ако е спешно необходимо, автомобилите с карта за паркиране могат да пренебрегнат следните знаци:

„Влизането забранено"

„Само за достъп"

„Само за доставчици"

„С изключение на"

„Само за обитатели"

„С изключение на обитателите"

В отделни случаи и ако е спешно необходимо, притежателите на карта за паркиране могат да паркират на места, обозначени със знак като пешеходна зона.

Паркиране на паркинги

Проверете на място дали частните паркинги прилагат специален режим за хора с увреждания.

Притежател на карта за паркиране може да поиска от съответния административен орган установяване на резервирано паркомясто пред неговото жилище.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: