Τελευταίος έλεγχος: 19/04/2022

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Πορτογαλία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και σε χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία/άτομα με ειδικές ανάγκες επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας ή το σύμβολο εγκύου ή γυναίκας με παιδί στην αγκαλιά.

Στάθμευση στον δρόμο

Μη σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο και μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα εφόσον δεν παρεμποδίζετε τα οχήματα και τους πεζούς.

  • Πρέπει να πληρώνετε για να σταθμεύετε σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή, και δεν πρέπει να υπερβαίνετε τον πληρωμένο χρόνο.
  • Δεν πρέπει να υπερβαίνετε το χρονικό όριο στους δρόμους που ισχύουν χρονικοί περιορισμοί.
  • Οι θέσεις στάθμευσης κοντά στις κατοικίες ατόμων με αναπηρία μπορούν να φυλάσσονται αποκλειστικά γι΄αυτά τα άτομα - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Γενικά, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων δεν παρέχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις σε οχήματα που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Ορισμένες τοπικές αρχές παρέχουν αποκλειστική θέση στάθμευσης στην κατοικία ενός ατόμου με αναπηρία.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Επιλέξτε χώρα
Αυστρία
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und KonsumentenschutzFederal Ministry of Social Affairs, Health, Care and Consumer Protection
Abteilung IV/A/7, Stubenring 1AT-1010 Wien
Ιστότοποςdeen
Βέλγιο Βέλγιο – Φλάνδρα Βέλγιο – Βαλλονία
Service Public Fédéral sécurité sociale, Direction générale Personnes handicapéesFederale Overheindsdienst Sociale Zekerheind, Directie-Generaal Personen met een handicapFederal Public Service Social Security, Directorate-General for Disabled Persons
Boulevard du Jardin Botanique bte 150 / Kruidtuinlaan 50 bus 1501000 Bruxelles / 1000 Brussel
SPF Sécurité sociale, DG Personnes handicapéesfrnl
Βουλγαρία
Столична общинаSofia Municipality
33 Moskovska streetBG-1000 Sofia
Национални органи за контакт / National contact pointsbgen
Κροατία
Ministarstvo mora, prometa i infrastruktureMinistry of the Sea, Transport and Infrastructure
Prisavlje 14DK-10 000 Zagreb
Ιστότοποςhr
Κύπρος
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με ΑναπηρίεςMinistry of Labour, Welfare and Social Insurance, Department for Social Inclusion of Persons with Disabilities
P.O. Box 12833CY-2253 Latsia Nikosia
Ιστότοποςen
Τσεχία
Ministerstvo dopravyMinistry of Transport
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12CZ-110 15 Praha-Nové Město
Ιστότοποςen
Δανία
Danske Handicaporganisationer (DH)Disabled People's Organisations Denmark (DPOD)
Blekinge Boulevard 2DK-2630 Taastrup
Ιστότοποςendk
Εσθονία
SotsiaalkindlustusametSocial Insurance Board
Paldiski mnt 80ET-150 92 Tallinn
Ιστότοπος
Φινλανδία
Liikenne- ja viestintäministeriö, KommunikationsministerietMinistry of Transport and Communications
P.O. Box 31, Eteläesplanadi 4FI-00023 Helsinki
Ιστότοποςenfi
Γαλλία
Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) - Conseils départementauxDepartmental Homes for People with Disabilities (MPDH) - Departmental Councils
MPDHfr
Γερμανία
Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung, Mecklenburg-VorpommernMinistry for Social Affairs, Integration and Equal Opportunities Mecklenburg-West Pomerania
Werderstrasse 124DE-19055 Schwerin
Ιστότοποςde
Γερμανία
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung, Schleswig-HolsteinMinistry of Social Affairs, Youth, Family, Senior Citizens, Integration and Equality, Schleswig-Holstein
Adolf-Westphal-Strasse 4DE-24143 Kiel
Ιστότοποςde
Γερμανία
Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration, HamburgAuthority for Labour, Health, Social Affairs, Family and Integration, Hamburg
Hamburger Strasse 47DE-22083 Hamburg
Ιστότοποςde
Γερμανία
Hessisches Ministerium für Soziales und IntegrationHessian Ministry for Social Affairs and Integration
Dostojewkistrasse 4DE-65187 Wiesbaden
Ιστότοποςde
Γερμανία
Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und SozialesBavarian State Ministry for Family, Labor and Social Affairs
Winzererstrasse 9DE-80797 München
Ιστότοποςde
Γερμανία
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes BrandenburgMinistry for Social Affairs, Health, Integration and Consumer Protection of the State of Brandenburg
Henning-von-Tresckow-Strasse 2-13DE-14467 Potsdam
Ιστότοποςde
Γερμανία
Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, BerlinSenate Department for Integration, Labor and Social Affairs, Berlin
Oranienstrasse 106DE-10969 Berlin
Ιστότοποςde
Γερμανία
Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit, SaarlandMinistry of Labour, Social Affairs, Women and Health, Saarland
Franz-Josef-Röder-Strasse 23DE-66119 Saarbrücken
Ιστότοποςde
Γερμανία
Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und GleichstellungLower Saxony Ministry for Social Affairs, Health and Equal Opportunities
Hannah-Arendt-Platz 2DE-30159 Hannover
Ιστότοποςde
Γερμανία
Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen ZusammenhaltSaxon State Ministry for Social Affairs and Social Cohesion
Albertstrasse 10DE-01097 Dresden
Ιστότοποςde
Γερμανία
Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und FamilieThuringian Ministry for Labour, Social Affairs, Health, Women and Family
Werner-Seelenbinder-Strasse 6DE-99096 Erfurt
Ιστότοποςde
Γερμανία
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Nordrhein-WestfalenMinistry of Labour, Health and Social Affairs, North Rhine-Westphalia
Fürstenwall 25DE-40219 Düsseldorf
Ιστότοποςde
Γερμανία
Ministerium für Soziales und Integration, Baden- WürttembergMinistry for Social Affairs and Integration, Baden-Württemberg
Schellingstrasse 15DE-70174 Stuttgart
Ιστότοποςde
Γερμανία
Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Sachsen-AnhaltMinistry of Labour, Social Affairs, Health and Equal Opportunities, Saxony-Anhalt
Turmschanzenstrasse 25DE-39114 Magdeburg
Ιστότοποςde
Γερμανία
Die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, BremenThe Senator for Economics, Labor and Europe, Bremen
Zweite Schlachtpforte 3DE-28195 Bremen
Ιστότοποςde
Γερμανία
Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation, und Digitalisierung, Rheinland-PfalzMinistry of Labour, Social Affairs, Transformation and Digitization, Rhineland-Palatinate
Bauhofstrasse 4DE-55116 Mainz
Ιστότοποςde
Ελλάδα
Υπουργείο Υποδομών και ΜεταφορώνMinistry of Infrastructures and Transport
2 Anastasseos & Tsigante StreetGR-155 61 Papagos, Athens
Ουγγαρία
Belügyminisztérium, Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes ÁllamtitkárságMinistry of Interior
Balázs Béla utca 35 (Postacím: 1476 Budapest, Pf. 281)HU-1094 Budapest
Ιστότοποςhu
Ιρλανδία
Disabled Drivers Association of Ireland,Parking Card Section
Ballindine, ClaremorrisIE-Co. Mayo
DDAIen
Ιρλανδία
Irish Wheelchair Association (IWA), Parking Section
National Mobility Centre, Ballinagappa RoadIE-Clane Co. Kildare
Ιστότοποςen
Ιταλία
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
Ιστότοποςit
Λετονία
Road Traffic Safety Directorate (CSDD)
CSDDenlv
Λιθουανία
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaMinistry of Social Security and Labour, Targeted Assistance Unit
Vivulskio Str. 13LT-03610 Vilnius
Ιστότοποςlt
Λουξεμβούργο
Ministère de la Mobilité et des Travaux publicsMinistry of Mobility and Public Works
4, Place de l'EuropeL-1499 Luxembourg
Ιστότοποςfr
Μάλτα
Aġenzija Sapport,Head Office
Patri Ġwann Azzopardi StreetMT-St. Venera SVR 1614
Ιστότοποςen
Κάτω Χώρες
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatMinistry of Infrastructure and Water Management
Rijnstraat 8NL-2515 XP Den Haag
Ιστότοποςennl
Πολωνία
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób NiepełnosprawnychMinistry of the Family and Social Policy, Office of the Government Plenipotentiary for Disabled People
ul. Nowogrodzka 1/3/5PL-00513 Warszawa
Ιστότοποςpl
Πορτογαλία
Instituto da Mobilidade e dos Transportes I.P.Institute for Mobility and Transport
Avenida Elias Garcia 103PT - 1050-098 Lisboa
Ιστότοποςpt
Ρουμανία
Autoritatea Nationalǎ Pentru Drepturile Persoanelor cu DizabilitățiNational Authority for the Rights of Persons with Disabilities
B-dul Ghe. Magheru, nr.7, Sector 1RO- București
Ιστότοποςen
Σλοβακία
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republikyMinistry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
Špitalska 4SK-816 43 Bratislava
Ιστότοποςen
Σλοβενία
Ministrstvo za infrastrukturoMinistry of Infrastructure
Langusova ulica 4SL-1000 Ljubljana
Ιστότοποςensl
Ισπανία
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030,Dirección General de Derechos de las Personas con DiscapacidadMinistry of Social Rights and Agenda 2030
Paseo del Prado 18-20ES-28071 Madrid
Ιστότοποςes
Σουηδία
TransportstyrelsenSwedish Transport Agency
P.O. Box 267SE-781 23 Borlänge
Ιστότοποςen
Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: