Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Πορτογαλία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και σε χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία/άτομα με ειδικές ανάγκες επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας ή το σύμβολο εγκύου ή γυναίκας με παιδί στην αγκαλιά.

Στάθμευση στον δρόμο

Μη σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός αν είναι απολύτως αναγκαίο και μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα εφόσον δεν παρεμποδίζετε τα οχήματα και τους πεζούς.

  • Πρέπει να πληρώνετε για να σταθμεύετε σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή, και δεν πρέπει να υπερβαίνετε τον πληρωμένο χρόνο.
  • Δεν πρέπει να υπερβαίνετε το χρονικό όριο στους δρόμους που ισχύουν χρονικοί περιορισμοί.
  • Οι θέσεις στάθμευσης κοντά στις κατοικίες ατόμων με αναπηρία μπορούν να φυλάσσονται αποκλειστικά γι΄αυτά τα άτομα - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Γενικά, οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων δεν παρέχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις σε οχήματα που διαθέτουν κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Ορισμένες τοπικές αρχές παρέχουν αποκλειστική θέση στάθμευσης στην κατοικία ενός ατόμου με αναπηρία.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: