Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Portugal

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol, en symbol med en gravid kvinna eller en kvinna med ett barn i famnen.

Parkering på gator

Parkera bara på gator där parkering är förbjuden om det är absolut nödvändigt, för en kort tid och inte hindrar fordon eller fotgängare.

  • Du måste betala för att parkera där avgift krävs och får inte överskrida den parkeringstid du har betalat för.
  • Du får inte överskrida tidsgränserna där tidsbegränsningar gäller.
  • Parkeringsplatser som ligger nära en funktionsnedsatt persons hem kan reserveras – kontrollera på plats.

Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

Det finns i allmänhet inga särskilda förmåner för dig med parkeringstillstånd.

Hos vissa lokala myndigheter kan du ansöka om att få en reserverad parkeringsplats där du bor.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: