Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Portugal

Tingimused

Teedel ning parklates on puuetega inimestele mõeldud parkimiskohad märgistatud ratastooli, raseda või last süles hoidva naise sümboliga.

Parkimine teedel ja tänavatel

Ärge parkige teedel, kus parkimine on keelatud, välja arvatud äärmisel vajadusel ning ainult lühiajaliselt ja sõidukeid ning jalakäijaid takistamata.

  • Peate parkimise eest tasuma, parkides teedel, kus parkimine on tasuline, ega tohi ületada parkimisaega, mille eest olete tasunud.
  • Te ei tohi ületada ajalimiiti teedel, kus kehtivad ajalised piirangud.
  • Puuetega inimestel on võimalik oma elukoha lähedal reserveerida parkimiskoht. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Ärge sõitke ega parkige jalakäijate alal.

Parkimine parklates

Parklates tavaliselt ei tehta puuetega inimeste parkimiskaardiga sõidukitele erandeid.

Mõnes omavalitsuses on puuetega inimese elukoha lähedal võimalik reserveerida parkimiskoht.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: