Nazadnje pregledano: 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Portugalska

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička ali s simbolom nosečnice oziroma ženske z otrokom v naročju.

Parkiranje ob cesti

Ne parkirajte ob cestah, kjer je parkiranje prepovedano, razen če je to neobhodno potrebno in samo če je parkiranje kratkotrajno in ne ovira drugih vozil ali pešcev.

  • Kjer je plačilo parkirnine obvezno, jo morate plačati in ne smete prekoračiti časovne omejitve parkiranja.
  • Kjer je parkiranje časovno omejeno, omejenega časa parkiranja ne smete prekoračiti.
  • Parkirna mesta v bližini domov invalidnih oseb so lahko rezervirana – Preverite v kraju

Ne vozite in ne parkirajte na območjih za pešce.

Parkiranje na parkirišču

Na parkiriščih na splošno ni posebnih ugodnosti za vozila z vidno nameščeno parkirno karto za invalide.

Nekateri lokalni organi dodelijo rezervirano parkirno mesto ob domu invalidne osebe.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: