Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Portugalsko

Týka sa vás brexit?

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka alebo symbolom tehotnej ženy alebo ženy s dieťaťom v náručí.

Parkovanie na cestách

Neparkujte na cestách, kde je parkovanie zakázané, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné a iba vtedy, ak je to na krátky čas a svojím vozidlom netvoríte prekážku pre vozidlá alebo chodcov.

  • Na cestách, kde je parkovanie spoplatnené, musíte za parkovanie zaplatiť a nesmiete prekročiť čas, za ktorý ste zaplatili.
  • Nesmiete prekročiť stanovený čas na cestách, na ktorých platia časové obmedzenia
  • Je možné vyhradiť parkovacie miesta v blízkosti bydliska zdravotne postihnutých osôb – overte si miestne podmienky.

Nejazdite ani neparkujte v peších zónach

Parkovanie na parkoviskách

Parkoviská vo všeobecnosti neponúkajú zľavy pre vozidlá s parkovacím preukazom pre zdravotne postihnuté osoby.

Niektoré miestne orgány zriadili v blízkosti bydlísk zdravotne postihnutých osôb vyhradené parkovacie miesta.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: