Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Φινλανδία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας. Μη σταθμεύετε σε χώρο όπου αναγράφεται όνομα προσώπου ή αριθμό κυκλοφορίας οχήματος.

Στάθμευση στον δρόμο

Σε ορισμένες περιοχές μπορείτε να σταθμεύετε όπου απαγορεύεται η στάθμευση, αλλά μόνο εφόσον δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

  • Μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν και να υπερβαίνετε το χρονικό όριο σε περιοχές όπου απαιτείται πληρωμή
  • Μπορείτε να υπερβαίνετε τον χρονικό περιορισμό σε περιοχές όπου η στάθμευση είναι δωρεάν, αλλά περιορισμένου χρόνου
  • Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι κανόνες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης ενδεχομένως να διαφέρουν. Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: