Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Finland

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol. Parkera dock inte om platsen är markerad med ett personnamn eller registreringsnummer.

Parkering på gator

I vissa områden får du parkera där parkering är förbjuden, men bara om det inte utgör något hinder – kontrollera på plats.

  • Du får parkera gratis och överskrida tidsgränsen i områden där avgift krävs.
  • Du får också överskrida tidsgränsen i områden där parkering är gratis men tidsbegränsad.
  • Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

Reglerna varierar – läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: