Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Somija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu. Nenovietojiet automašīnu vietās, kas marķētas ar personas vārdu vai automašīnas reģistrācijas numuru.

Auto novietošana ielās

Jūs drīkstat stāvēt atsevišķās vietās, kur novietot auto principā ir aizliegts, taču tikai tad, ja neradāt satiksmes traucējumus. Pārbaudiet uz vietas

  • Vietās, kur stāvēšana ir par maksu, jums atļauts stāvēt bez maksas un bez laika ierobežojuma.
  • Jūs drīkstat pārsniegt laika limitu vietās, kur auto novietošana ir par brīvu, bet pastāv laika ierobežojumi.
  • Nebrauciet un nenovietojiet auto stāvēšanai gājēju zonās.

Auto novietošana stāvvietās

Iekšējā kārtība dažādās autostāvvietās atšķiras. Pārbaudiet norādes stāvvietā vai jautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: