Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Λουξεμβούργο

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

Δεν προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Δεν προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: