Podnikanie
Posledná kontrola : 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Luxembursko

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Parkovanie na cestách

Vozidlám s parkovacím preukazom sa neposkytujú nijaké zľavy.

Parkovanie na parkoviskách

Vozidlám s parkovacím preukazom sa neposkytujú nijaké zľavy.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: