Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Ουγγαρία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία βρίσκονται συνήθως κοντά στην είσοδο και επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας. Η επίδειξη της κάρτας στάθμευσης είναι υποχρεωτική συνεχώς.

Στάθμευση στον δρόμο

  • Μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή
  • Μπορείτε να υπερβαίνετε τον χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν αλλά για περιορισμένο χρόνο
  • Μπορείτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους ακόμη κι αν αυτό απαγορεύεται
  • Μπορείτε να σταθμεύετε σε δρόμους όπου υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης της στάθμευσης

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι κανόνες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης ενδεχομένως να διαφέρουν. Στις περισσότερες περιοχές μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό σε θέσεις όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή. 

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: