Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Maďarsko

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku a nacházejí se zpravidla v blízkosti vjezdu do garáže. Parkovací karta musí být po celou dobu parkování vozidla jasně viditelná.

Parkování na komunikacích

  • Bezplatně smíte parkovat všude tam, kde je parkování jinak zpoplatněno.
  • Na komunikacích s bezplatným, avšak časově omezeným parkováním smíte tento časový limit překročit.
  • V místech označených jako pěší zóna smíte parkovat, i když je to jinak zakázáno.
  • Parkovat můžete také na silnicích, kde dopravní značka parkování jinak zakazuje.

Parkování na parkovištích

Podmínky používání parkovišť se různí. Na většině míst, kde je parkování jinak zpoplatněno, smíte parkovat bezplatně a bez časového omezení. 

Ověřte si to na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: