Nazadnje pregledano : 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Madžarska

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena s simbolom invalidskega vozička, navadno so v bližini dovoza na parkirišče. Vozilo mora biti obvezno označeno s parkirno karto.

Parkiranje ob cesti

  • Ob cestah, kjer je obvezno plačilo parkirnine, lahko uporabniki vozila, označenega s parkirno karto za invalide, parkirajo brezplačno.
  • Ob cestah, kjer je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno, lahko parkirajo dlje od časovne omejitve.
  • Parkirajo lahko tudi na območjih za pešce, kjer je sicer parkiranje prepovedano.
  • Parkirajo lahko tudi ob cestah, kjer sicer stoji znak prepovedi parkiranja.

Parkiranje na parkirišču

Parkirišča poznajo različne ureditve. Kjer je plačilo parkirnine obvezno, lahko večinoma parkirate brezplačno in neomejeno dolgo. 

Preverite obvestila na parkirišču ali povprašajte redarja na parkirišču.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: