Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Ungern

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol. Parkeringstillståndet måste alltid vara synligt.

Parkering på gator

  • Du får parkera gratis på gator där avgift krävs.
  • Du får också överskrida tidsgränsen på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad.
  • Du får parkera på gågator även om parkering i vanliga fall är förbjuden.
  • Du får parkera på gator där det finns en vägskylt som anger att parkering vanligtvis är förbjuden.

Parkering på bilparkeringar

Reglerna varierar, men i de flesta områden får du parkera gratis och hur länge du vill där avgift krävs. 

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: