Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Унгария

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, обикновено са обозначени със символа за инвалидна количка и са близо до входа. Поставянето на картата за паркиране на видно място е задължително през цялото време

Паркиране по пътищата

  • Можете да паркирате безплатно на пътища, където паркирането е платено
  • Можете да паркирате по-дълго от разрешеното на пътища, където паркирането е безплатно, но ограничено във времето.
  • Можете да паркирате в пешеходни зони дори ако това е забранено
  • Можете да паркирате на пътища, където паркирането иначе е забранено с пътен знак

Паркиране на паркинги

Разпоредбите са различни в различните паркинги. На повечето места можете да паркирате безплатно и без ограничения във времето, дори ако се изисква заплащане. 

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: