Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Унгария

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, обикновено са обозначени със символа за инвалидна количка и са близо до входа. Поставянето на картата за паркиране на видно място е задължително през цялото време

Паркиране по пътищата

  • Можете да паркирате безплатно на пътища, където паркирането е платено
  • Можете да паркирате по-дълго от разрешеното на пътища, където паркирането е безплатно, но ограничено във времето.
  • Можете да паркирате в пешеходни зони дори ако това е забранено
  • Можете да паркирате на пътища, където паркирането иначе е забранено с пътен знак

Паркиране на паркинги

Разпоредбите са различни в различните паркинги. На повечето места можете да паркирате безплатно и без ограничения във времето, дори ако се изисква заплащане. 

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: