Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Κάτω Χώρες

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας. Μη σταθμεύετε σε χώρο όπου αναγράφεται όνομα προσώπου ή αριθμό κυκλοφορίας οχήματος.

Στάθμευση στον δρόμο

Μπορείτε να σταθμεύετε μέχρι και τρεις ώρες σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, αλλά μόνο εφόσον δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία.

Πρέπει να πληρώνετε για να σταθμεύετε σε χώρους με υποχρεωτική πληρωμή και πρέπει να τηρείτε τους ισχύοντες χρονικούς περιορισμούς. Ενδεχομένως να υπάρχουν τοπικές διαφορές -  Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Μπορείτε να σταθμεύετε χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν αλλά για περιορισμένο χρόνο.

Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων δεν προβλέπουν καμία ευνοϊκή ρύθμιση για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: