Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Nīderlande

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu. Nenovietojiet auto vietās, kas marķētas ar personas vārdu vai automašīnas reģistrācijas numuru.

Auto novietošana ielās

Jūs drīkstat novietot auto līdz trim stundām vietās, kur stāvēšana ir aizliegta, taču tikai tad, ja neradāt satiksmes traucējumus.

Jums jāmaksā un jāievēro laika ierobežojumi maksas stāvvietās. Atsevišķās vietās tiek piemēroti citi, vietēji noteikumi. Pārbaudiet uz vietas

Jums atļauts novietot auto bez laika limita vietās, kur stāvēšana ir bez maksas, bet pastāv laika ierobežojumi (zilā zona).

Nebrauciet un nenovietojiet automašīnu gājēju zonās.

Auto novietošana stāvvietās

Autostāvvietās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, netiek piemēroti atvieglojumi.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: