Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Madalmaad

Tingimused

Tänavatel ja parklates on puuetega inimeste sõidukitele mõeldud parkimiskohad tähistatud ratastooli sümboliga. Ärge parkige parkimiskohtadele, mis on tähistatud inimese nime või sõiduki registreerimisnumbriga.

Parkimine teedel ja tänavatel

Te võite kuni kolm tundi parkida teedel, kus parkimine on keelatud, kuid ainult juhul, kui te ei takista liiklust.

Te peate parkimise eest tasuma tasulise parkimise alal ning pidama kinni ajalistest piirangutest. Erinevates piirkondades võidakse kohaldada erinevaid eeskirju. Kontrollige piirkonna parkimistingimusi.

Te võite ajaliste piiranguteta parkida teedel, kus parkimine on tasuta, kuid ajaliselt piiratud.

Ärge parkige jalakäijate alal.

Parkimine parklates

Parkimiskaardiga sõidukitele eritingimusi ei võimaldata.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: