Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Σλοβακία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας. Η χρήση αποκλειστικών χώρων στάθμευσης επιτρέπεται σε οχήματα που διαθέτουν το σήμα O1. Μη σταθμεύετε σε χώρο που αναγράφει αριθμό κυκλοφορίας οχήματος.

Στάθμευση στον δρόμο

Ο οδηγός οχήματος το οποίο μεταφέρει άτομο με σοβαρή αναπηρία που για την μετακίνησή του εξαρτάται αποκλειστικά από ατομική μεταφορά, και το οποίο φέρει το σήμα O1, δεν υποχρεούνται να τηρεί τις απαγορεύσεις στάθμευσης εφόσον δεν παρεμποδίζει την κυκλοφορία.

Τα οχήματα με το σήμα O1 μπορούν να αγνοούν τις παρακάτω πινακίδες κυκλοφορίας:

«Εξαιρούνται οι παραδόσεις»

«Μόνο παραδόσεις»

«Εξαιρούνται οι υπηρεσίες μεταφοράς»

«Υπηρεσίες μεταφοράς»

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ορισμένοι χώροι στάθμευσης επιτρέπουν τη στάθμευση δωρεάν, ή με έκπτωση, σε οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: