Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Slovakkia

Tingimused

Tänavatel ja parklates on puuetega inimeste sõidukitele mõeldud parkimiskohad tähistatud ratastooli sümboliga. Piirangutega parkimisalale võib parkida sõiduki, millel on nähtaval kohal sümbol O1. Ärge parkige parkimiskohle, mis on tähistatud sõiduki registreerimisnumbriga.

Parkimine teedel ja tänavatel

Juht, kes transpordib individuaalset transporti vajavat, raske puudega isikut sõidukis, millel on nähtaval kohal sümbol O1, ei pea parkimiskeeldudest kinni pidama tingimusel, et parkides liiklust ei takistata.

Sümboliga O1 tähistatud sõidukite suhtes ei kehti järgmised tähised:

„Välja arvatud kaubaautod"

„Lubatud ainult kaubaautodele"

„Välja arvatud transporditeenused"

„Transporditeenused"

Parkimine parklates

Mõnes parklas on puuetega inimese parkimiskaardiga sõidukitel lubatud tasuta või soodsama tasu eest parkida.

Uurige parklasiltidelt või küsige töötajalt.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: