Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Slovakien

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol. Fordon märkta med siffersymbolen O1 får använda zoner med begränsad parkering. Parkera inte om platsen är markerad med ett registreringsnummer.

Parkering på gator

Föraren av ett fordon med siffersymbolen O1 som transporterar en svårt funktionsnedsatt person som måste förlita sig på individuell transport, får bryta mot parkeringsförbud förutsatt att genomfartstrafiken inte hindras.

Ett fordon med siffersymbolen O1 får bortse från följande skyltar:

"Utom för varuleveranser"

"Endast för varuleveranser"

"Utom för transporttjänster"

"Transporttjänster"

Parkering på bilparkeringar

På vissa parkeringar får du parkera gratis eller till reducerad avgift om du har ett parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: