Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Slovensko

Týka sa vás brexit?

Platné podmienky

Parkovacie miesta vyhradené pre osoby so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka. Používanie vyhradených parkovacích plôch je prípustné pre vozidlá označené symbolom O1. Neparkujte na mieste, ktoré je označené evidenčným číslom vozidla.

Parkovanie na cestách

Vodič vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu, označeného symbolom O1 nie je povinný dodržiavať zákazy parkovania za predpokladu, že neobmedzuje premávku.

Vozidlo so symbolom O1 môže ignorovať tieto značky:

Okrem zásobovania

Len pre zásobovanie

Okrem dopravnej obsluhy

Dopravná obsluha

Parkovanie na parkoviskách

Niektoré parkoviská umožňujú vozidlám s parkovacím preukazom parkovať bezplatne alebo za znížený poplatok.

Pravidlá si overte v parkovacom poriadku alebo sa opýtajte zamestnanca parkoviska.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Poradenstvo o vašich právach občana EÚen

Zdieľať túto stránku: