Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Slovākija

Piemērojamie noteikumi

Uz ielām un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu. Vietas, kur auto novietošana ir ierobežota, ir atļauts lietot transportlīdzekļiem ar simbolu O1. Transportlīdzekli nenovietojiet stāvēšanai vietās, kas marķētas ar transportlīdzekļa reģistrācijas numuru.

Auto novietošana ielās

Transportlīdzekļa vadītājam, kas pārvadā personu ar smagu invaliditāti, kura ir atkarīga no individuālā, ar simbolu O1 marķēta transportlīdzekļa, nav pienākuma ievērot stāvēšanas aizliegumu, ja transportlīdzekļa vadītājs netraucē tranzīta satiksmei.

Transportlīdzeklis, kas marķēts ar simbolu O1, var neņemt vērā šādas zīmes:

"Izņemot piegādēm" (Neplatí pre zásobovanie),

"Tikai piegādēm" (Iba zásobovanie),

"Izņemot transporta pakalpojumiem" (Neplatí pre Prepravnéslužby),

"Transporta pakalpojumi" (Prepravné služby).

Auto novietošana autostāvvietās

Dažās autostāvvietās transportlīdzekļus, kuros izlikta stāvvietu izmantošanas karte, ir atļauts novietot stāvēšanai bez maksas vai par samazinātu maksu.

Pārbaudiet norādes stāvvietā vai jautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: