Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Словакия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка. Използването на зони за паркиране с ограничен достъп е разрешено за превозни средства, обозначени със символа O1. Не паркирайте, ако мястото е обозначено с нечий регистрационен номер.

Паркиране по пътищата

Водачът на превозно средство, обозначено със символа O1 и транспортиращо лице със сериозни увреждания, нуждаещо се от индивидуален транспорт, не е длъжен да спазва забраните за паркиране, при условие че не пречи на движението.

Превозните средства, обозначени със символа O1, могат да пренебрегват следните знаци:

„С изключение на доставки"

„Само за доставки"

„С изключение на обществения транспорт"

„Обществен транспорт"

Паркиране на паркинги

На някои паркинги превозните средства, в които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания, могат да се паркират безплатно или по намалена тарифа.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: