Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Словакия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка. Използването на зони за паркиране с ограничен достъп е разрешено за превозни средства, обозначени със символа O1. Не паркирайте, ако мястото е обозначено с нечий регистрационен номер.

Паркиране по пътищата

Водачът на превозно средство, обозначено със символа O1 и транспортиращо лице със сериозни увреждания, нуждаещо се от индивидуален транспорт, не е длъжен да спазва забраните за паркиране, при условие че не пречи на движението.

Превозните средства, обозначени със символа O1, могат да пренебрегват следните знаци:

„С изключение на доставки"

„Само за доставки"

„С изключение на обществения транспорт"

„Обществен транспорт"

Паркиране на паркинги

На някои паркинги превозните средства, в които е поставена карта за паркиране за хора с увреждания, могат да се паркират безплатно или по намалена тарифа.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: