Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Slovensko

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku. Vozidlům označeným symbolem O1 je povoleno používat zóny s omezeným stáním. Neparkujte však na místech označených SPZ jiného vozidla.

Parkování na komunikacích

Řidič vozidla přepravujícího osobu s těžkým zdravotním postižením, která musí využívat individuální dopravy, nemusí dodržovat zákazy stání, je-li vozidlo označeno symbolem O1 a pokud tím není ohrožena plynulost a bezpečnost provozu.

Vozidlo označené symbolem O1 nemusí dodržovat tato dopravní značení:

„Mimo zásobování"

„Pouze pro zásobování"

„Mimo dopravní obsluhu"

„Dopravní obsluha"

Parkování na parkovištích

Na některých parkovištích je dovoleno zaparkovat vozidla označená touto parkovací kartou zdarma nebo za snížený poplatek.

Ověřte si to na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: