Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος : 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Εσθονία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας.

Στάθμευση στον δρόμο

Μπορεί να σας επιτρέπεται να σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση, αλλά μόνο εάν το όχημα είναι εξ ολοκλήρου σταθμευμένο σε λωρίδα για πεζούς και δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία - Ελέγξτε οπωσδήποτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

  • Μπορείτε να σταθμεύετε δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου είναι υποχρεωτική η πληρωμή
  • Μπορείτε να σταθμεύετε χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν, αλλά για περιορισμένο χρόνο.
  • Για τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να ισχύουν χρονικά όρια στη στάθμευση
  • Ο οδηγός ατόμου με αναπηρία επιτρέπεται να σταματά για να επιβιβάσει ή να αποβιβάσει το εν λόγω άτομο
  • Να μην οδηγείτε ούτε να σταθμεύετε σε πεζόδρομους

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Ορισμένοι χώροι στάθμευσης επιτρέπουν τη δωρεάν στάθμευση οχημάτων που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης. Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: