Göra affärer
Senast kontrollerat : 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Estland

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

Du kan få parkera på gator där parkering är förbjuden, men bara om bilen helt och hållet är parkerad på gångbanan och inte utgör något hinder – du rekommenderas uttryckligen att kontrollera på plats.

  • Du får parkera gratis och hur länge du vill på gator där avgift krävs.
  • Du får också parkera hur länge du vill på gator där parkering är gratis men tidsbegränsad.
  • En förare med funktionsnedsättning bör inte ha någon tidsbegränsning vid parkering.
  • En förare som skjutsar en funktionsnedsatt person får stanna för att hämta eller lämna honom eller henne.
  • Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

På vissa parkeringar får du parkera gratis om du har ett parkeringstillstånd. Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: