Nazadnje pregledano : 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Estonija

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta za invalide označena s simbolom invalidskega vozička.

Parkiranje ob cesti

Kjer je parkiranje prepovedano, lahko parkirate, vendar mora biti vozilo v celoti parkirano na pločniku in ne sme ovirati drugih udeležencev v prometu. Priporočamo, da preverite lokalno.

  • Ob cesti, kjer je plačilo parkirnine sicer obvezno, lahko parkirate brezplačno in neomejeno dolgo.
  • Ob cesti, kjer je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno, lahko parkirate neomejeno.
  • Vozniku invalidu bi moralo biti omogočeno časovno neomejeno parkiranje.
  • Voznik, ki prevaža invalidne osebe, se lahko ustavi, da omogoči vstop in izstop invalidni osebi.
  • Ne vozite na območjih za pešce in na njih ne parkirajte.

Parkiranje na parkiriščih

Na nekaterih parkiriščih je parkiranje brezplačno, če je v vozilu parkirna karta nameščena na vidnem mestu. Preverite obvestila na parkirišču ali vprašajte redarja na parkirišču.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: