Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Ιταλία

Ισχύοντες όροι

Στον δρόμο και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, οι θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία επισημαίνονται με το σύμβολο της αναπηρικής καρέκλας. Μη σταθμεύετε σε χώρους που έχουν ειδικό σήμα με αριθμό αδείας για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο άτομο.

Στάθμευση στον δρόμο

Μπορείτε να σταθμεύετε σε δρόμους όπου απαγορεύεται η στάθμευση αλλά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και εφόσον δεν παρεμποδίζετε την κυκλοφορία.

Στις περισσότερες περιοχές δεν οφείλετε να πληρώσετε για τη στάθμευση όπου απαιτείται πληρωμή - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Μπορείτε να σταθμεύετε χωρίς χρονικό περιορισμό σε δρόμους όπου η στάθμευση είναι δωρεάν, ακόμη και αν προβλέπεται χρονικό όριο.

Μην οδηγείτε ή σταθμεύετε σε πεζόδρομους ή ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας, εκτός αν επιτρέπεται βάσει τοπικών ρυθμίσεων - Ελέγξτε τι ισχύει σε τοπικό επίπεδο

Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

Τουλάχιστον 1 στις 50 θέσεις σε δημόσιους χώρους στάθμευσης προορίζονται αποκλειστικά για οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης. Τα οχήματα που διαθέτουν την κάρτα στάθμευσης μπορούν να σταθμεύουν στους χώρους αυτούς δωρεάν και χωρίς χρονικό περιορισμό.

Ελέγξτε τις πινακίδες του χώρου στάθμευσης ή ρωτήστε έναν υπάλληλο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: