Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Włochy

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i na parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego. Parkowanie jest niedozwolone w miejscach oznaczonych tablicą z numerem, która informuje, że tylko osobie o tym numerze identyfikacyjnym wolno korzystać z parkingu.

Parkowanie na drogach

Parkowanie na drogach w miejscach oznaczonych znakiem zakazu postoju jest dozwolone jedynie w sytuacjach awaryjnych oraz pod warunkiem, że nie powoduje to utrudnień w ruchu drogowym.

Na większości obszarów objętych opłatą parkingową wolno parkować bezpłatnie – sprawdź to na miejscu.

Na bezpłatnych miejscach parkingowych można parkować bez ograniczenia czasowego, nawet jeśli obowiązuje na nich ograniczenie czasowe.

Wjeżdżanie do stref pieszych lub stref ograniczonego ruchu (oraz parkowanie w tych strefach) jest zabronione, chyba że zezwalają na to przepisy lokalne – sprawdź to na miejscu.

Parkowanie na parkingach

Na parkingach publicznych na 50 miejsc co najmniej jedno przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych. Pojazdy oznaczone tego rodzaju kartą parkingową mogą na tych miejscach być parkowane bezpłatnie i bez ograniczenia czasowego.

Sprawdź to w regulaminie parkingu lub zapytaj osobę nadzorującą parking.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: