Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Itálie

Týká se vás brexit?

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením vyznačena žlutou čárou a symbolem osoby na invalidním vozíku. Neparkujte však na místech označených identifikačním číslem, jež patří jiné osobě se zdravotním postižením.

Parkování na komunikacích

Na silnicích, kde je stání zakázáno, smíte zaparkovat pouze v případě nouze a pod podmínkou, že přitom nebudete tvořit překážku provozu.

Na většině míst, kde se vyžaduje úhrada, nemusíte za parkování platit – ověřte si to však ještě přímo na místě.

Na komunikacích s bezplatným, avšak časově omezeným parkováním smíte parkovat bez časového omezení.

Nevjíždějte do pěších zón ani do oblastí s omezeným dopravním provozem (tzv. zóny ZTL). V těchto místech smíte parkovat pouze v případě, že je to výslovně povoleno – ověřte si to přímo na místě.

Parkování na parkovištích

Na veřejných parkovištích je nejméně každé padesáté místo vyhrazeno vozidlům s touto parkovací kartou. Tato vozidla tam mohou parkovat bezplatně a bez časového omezení.

Ověřte si to na vývěsce parkoviště nebo se zeptejte obsluhy.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: