Nazadnje pregledano: 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Italija

Pogoji parkiranja

Na cestah in parkiriščih so parkirna mesta, rezervirana za invalide, označena z rumeno črto in simbolom invalidskega vozička. Ne parkirajte na prostoru, ki je označen z registrsko številko vozila, ki mu ta prostor pripada.

Parkiranje ob cesti

Parkiranje ob cesti, kjer je parkiranje prepovedano, je dovoljeno samo v nujnih primerih in kadar vozilo ne ovira drugih udeležencev v prometu.

Na večini območij z obveznim plačilom parkirnine uporabnikom parkirne karte za invalide ni treba plačati za parkiranje. Preverite v kraju

Ob cesti, kjer je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno, lahko parkirajo neomejeno dolgo.

Ne vozite in ne parkirajte na območjih za pešce ali območjih ZTL (območja omejenega prometa), razen če krajevni predpisi to posebej dovoljujejo. – Preverite v kraju

Parkiranje na parkirišču

Na javnih parkiriščih je najmanj vsako petdeseto parkirno mesto namenjeno vozilom, označenim s parkirno karto. Na teh parkirnih mestih lahko vozila, označena s parkirno karto, parkirajo brezplačno in neomejeno dolgo.

Preverite obvestila na parkirišču ali povprašajte redarja na parkirišču.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: