Ultima verificare: 04/01/2023

Înțelegerea investițiilor transfrontaliere în UE

Ce este o investiție în altă țară din UE?

Dacă întreprinderea dumneavoastră din UE investește capital în altă țară din UE, de exemplu pentru achiziționarea de proprietăți sau acțiuni, interesele dumneavoastră sunt protejate de normele UE privind protecția investițiilor. Aceste investiții transfrontaliere pot include:

Protecția investițiilor dumneavoastră în UE

Tratatele UE le oferă investitorilor un nivel ridicat de protecție. Aceasta înseamnă că acțiunile întreprinse de țările UE care împiedică sau descurajează în mod nejustificat investițiile sunt interzise en în cazuri specifice en . Protecția investițiilor înseamnă, de asemenea, că drepturile dumneavoastră pot fi recunoscute în fața unui judecător național independent. 

Pe lângă protecția garantată de aceste norme generale ale UE, în calitate de investitor transfrontalier care își desfășoară activitatea în orice sector de activitate (servicii financiare, transporturi, energie, telecomunicații, achiziții publice, calificări profesionale, proprietate intelectuală sau dreptul societăților comerciale), sunteți, de asemenea, protejat de norme specifice în aceste domenii.

Cu toate acestea, normele UE le permit țărilor membre să reglementeze piețele în interes public, în domenii legate de securitate, sănătate, drepturi sociale, protecția consumatorilor sau conservarea mediului. Acest lucru poate avea consecințe pentru investitori. În unele cazuri, autoritățile naționale pot impune anumite restricții. Restricțiile privind libera circulație a capitalurilor sau libertatea de stabilire sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt justificate de unul din motivele prevăzute în diferite en acte legislative ale UE en . Printre aceste restricții interzise se numără: 

Avertisment

În funcție de tipul de investiție și de țara în care investiți, ar putea exista norme naționale specifice. Autoritățile naționale pot impune restricții în anumite circumstanțe și în anumite condiții, dar trebuie să respecte întotdeauna normele UE. 

Ciclul de viață al investițiilor 

Normele UE privind piața internă reglementează și protejează investițiile transfrontaliere pe tot parcursul ciclului lor de viață. Dacă investiți în altă țară din UE, aveți dreptul:

În calitate de investitor, cum vă puteți exercita drepturile? 

Ca investitor, în cazul în care considerați că drepturile nu v-au fost respectate, puteți recurge la mai multe căi de atac. 

Soluții extrajudiciare 

Drepturile dumneavoastră sunt protejate prin intermediul mai multor proceduri publice menite să prevină situațiile de infringement (încălcări ale legislației UE) și să soluționeze problemele cu care se pot confrunta investitorii în relația lor cu autoritățile naționale. De exemplu, puteți utiliza proceduri puse la dispoziție de organisme extrajudiciare neutre pentru a vă soluționa plângerea. 

Proceduri judiciare în fața instanței

Puteți recurge la o acțiune în justiție în temeiul normelor UE, înaintând cazul dumneavoastră instanțelor naționale din țara în care a fost realizată investiția. Judecătorii naționali au un rol și o responsabilitate specială în protejarea investițiilor, deoarece răspund de asigurarea respectării legislației UE în țara lor.

Plângeri oficiale

Puteți, de asemenea, să înaintați o plângere către Comisia Europeană, utilizând formularul de plângere cu privire la o încălcare a dreptului Uniunii pentru a notifica eventuale încălcări. Comisia Europeană poate lua măsuri prin inițierea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor en .

Mai multe informaţii

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: