Ultima verificare: 22/06/2022

Contabilitatea pentru IMM-uri și microîntreprinderi

Societățile cu răspundere limitată care desfășoară activități în UE, indiferent de dimensiunea lor, trebuie să elaboreze și să mențină conturi anuale și situații financiare pe care să le depună la registrul național al întreprinderilor.

Societăți cotate la bursă

Societățile cotate la bursă, ale căror titluri de valoare sunt comercializate pe o piață reglementată, trebuie să pregătească situații financiare consolidate, în conformitate cu un set unic de standarde internaționale, așa-numitele Standarde Internaționale de Raportare Financiară en (IFRS).

Aceste standarde au fost elaborate de un organism independent de contabilitate, Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate en (IASB), iar apoi au fost adoptate de UE.

Alte societăți cu răspundere limitată

Ca regulă generală, societățile necotate la bursă nu trebuie să respecte Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Cu toate acestea, majoritatea țărilor UE permit utilizarea IFRS pentru conturile consolidate ale acestor entități. În plus, unele țări din UE permit sau impun utilizarea IFRS pentru situațiile financiare individuale ale unor societăți necotate: găsiți aici o prezentare generală a opțiunilor contabile pentru fiecare țară din UE en .

Deși normele contabile diferă în funcție de dimensiunea întreprinderii dumneavoastră, toate situațiile financiare trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

IMM-urile fac obiectul unui regim simplificat de raportare; microîntreprinderile pot beneficia de un regim separat foarte simplificat, în funcție de țara din UE în care își au sediul.

Aflați dacă puteți beneficia de norme simplificate

Verificați aici dacă întreprinderea dumneavoastră poate beneficia de sistemul simplificat sau foarte simplificat de raportare.

Câți angajați aveți?

Care este valoarea bilanțului dumneavoastră?

Ce cifră de afaceri obțineți anual?

Administrați o microîntreprindere.

Dacă ați ales să înființați o întreprindere pentru a vă desfășura activitatea, puteți să urmați un regim separat foarte simplificat, în funcție de țara din UE în care își are sediul întreprinderea dumneavoastră.

Întrebați un contabil sau un alt consultant calificat pentru a afla ce structură de raportare este cea mai potrivită pentru întreprinderea dumneavoastră.

Avertisment

Atenție! Anumite opțiuni sau cursuri de schimb pot influența rezultatul.

În funcție de țara din UE în care este stabilită întreprinderea dumneavoastră, normele foarte simplificate pentru microîntreprinderi mai pot include:

Administrați o întreprindere mică.

Întreprinderea dumneavoastră face obiectul unui regim simplificat de raportare.

Întrebați un contabil sau un alt consultant calificat pentru a afla ce structură de raportare este cea mai potrivită pentru întreprinderea dumneavoastră.

Avertisment

Atenție! Anumite opțiuni sau cursuri de schimb pot influența rezultatul.

Unele țări din UE pot solicita ca întreprinderea dumneavoastră să desemneze un auditor statutar și să publice anual un raport de gestiune.

Administrați o întreprindere mijlocie sau mare.

Întreprinderea dumneavoastră face obiectul unui regim simplificat de raportare.

Întrebați un contabil sau un alt consultant calificat pentru a afla ce structură de raportare este cea mai potrivită pentru întreprinderea dumneavoastră.

Avertisment

Atenție! Anumite opțiuni sau cursuri de schimb pot influența rezultatul.

Notele contabile trebuie să conțină informații detaliate. Rapoartele de audit statutar și de gestiune sunt obligatorii.

Persoane care desfășoară activități independente și societăți cu răspundere nelimitată

Dacă desfășurați activități independente sau dacă administrați o întreprindere cu răspundere nelimitată, cum ar fi o întreprindere cu un singur proprietar sau un parteneriat general, nu vi se aplică normele UE.

În aceste cazuri, contactați autoritățile din țara UE în care este stabilită întreprinderea dumneavoastră pentru a afla care sunt normele naționale aplicabile.

Legislația UE

Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?

Contactați serviciile specializate de asistență

Aveți întrebări despre desfășurarea unei activități economice la nivel transfrontalier, de exemplu exportul sau extinderea în altă țară din UE? Dacă da, Enterprise Europe Network (Enterprise Europe Network) vă poate oferi consiliere gratuită.

Puteți utiliza instrument de găsire servicii de asistență pentru a găsi ajutorul potrivit pentru dumneavoastră.

Partajați această pagină: