Utolsó frissítés: 20/06/2022

Munka nélkül külföldön

Ha Ön egy másik EU-országban dolgozik, és elveszíti állását, a megszűnt munkaviszony jellegétől és a lakóhelytől függ, melyik országtól kap álláskeresési járadékot.

Mi a teendő, ha az állás elvesztésekor Ön:

1. külföldön él és dolgozik...

Az országban szeretne maradni?

Ha úgy dönt, hogy abban az EU-országban szeretne maradni, ahol munkanélkülivé vált, a helyi hatóságoktól kell álláskeresési járadékot kérelmeznie.

Ehhez regisztráltatnia kell magát az álláskeresők nyilvántartásában foglalkoztatási szolgálatok. Ha így jár el, ugyanolyan elbánásban fog részesülni, mint az adott ország állampolgárai.

Érdemes kiemelt figyelmet szentelni a következő szempontoknak:

 • a munkaviszonyban töltött, az álláskeresési járadékra való jogosultság megszerzéséhez szükséges idő hossza,
 • az ellátások összegének megállapításánál alkalmazott számítási módszer,
 • az ellátások folyósításának időtartama.

Ha igazolnia kell, hogy korábban munkaviszonyban állt, illetve társadalombiztosítással rendelkezett külföldön, elképzelhető, hogy ki kell váltania az U1 nyomtatványt (korábbi E 301 nyomtatványt) abban az országban, ahol korábban dolgozott.

Ha nem nyújtja be az U1 nyomtatványt, a kérelmét kezelő ügyintézők a szükséges információkat közvetlenül bekérhetik az érintett országok illetékes hatóságaitól. A nyomtatvány benyújtása azonban felgyorsíthatja az eljárás lefolytatását.

Vissza kíván térni hazájába?

Ha külföldi állásának elvesztése után úgy dönt, hogy visszatér hazájába, fel kell vennie a kapcsolatot a nemzeti foglalkoztatási szolgálat, és meg kell érdeklődnie, hogy a külföldön töltött időszakot követően is jogosult-e álláskeresési járadékra.

Ha jogosult álláskeresési járadékban részesülni, akkor:

 • közvetlenül a hazájában regisztráltatnia kell magát álláskeresőként, és
 • U1 nyomtatványt (korábbi E 301 nyomtatványt) kell igényelnie abban az országban, ahol utoljára dolgozott.

Ha nem nyújtja be az U1 nyomtatványt, a kérelmét kezelő ügyintézők a szükséges információkat közvetlenül bekérhetik az érintett országok illetékes hatóságaitól. A nyomtatvány benyújtása azonban felgyorsíthatja az eljárás lefolytatását.

Ha a hazájában nem jogosult ellátásokra, kérelmezheti, hogy a hatóságok engedélyével abból az országból, ahol munkanélkülivé vált:

 • a hazájába, vagy
 • bármely más országba, ahol el szeretne helyezkedni.

Az ellátásokat rendszerint 3 hónapra lehet másik országba átvinni, de ez az időszak - legfeljebb további 3 hónappal - meghosszabbítható.

2. rövid (két évnél rövidebb) ideig külföldön dolgozik kiküldött munkavállalóként...

Ha úgy döntött, hogy továbbra is abban az országban marad biztosítva, ahonnan külföldre kiküldték, ennek az országnak kell álláskeresési járadékot folyósítania az Ön számára.

Ebben az esetben regisztráltatnia kell magát álláskeresőként a kérdéses ország foglalkoztatási szolgálatok.

3. külföldre kirendelt köztisztviselő...

Ha Ön munkanélkülivé válik, választhat, hogy hazájában igényel-e álláskeresési járadékot, vagy pedig abban az EU-országban, ahová kirendelték dolgozni. Az igényléshez mindkét esetben nyilvántartásba kell vetetnie magát foglalkoztatási szolgálatok

 • Ha úgy dönt, hogy abban az országban igényel ellátást, amelyikbe kirendelték, igényeljen U1 nyomtatványt (korábbi E 301 nyomtatványt) a hazájában működő foglalkoztatási szolgálattól.


  Ez a nyomtatvány azokat az időszakokat tünteti fel, melyeket az álláskeresési járadék kiszámításánál figyelembe kell venni. A nyomtatványt abban az országban kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálathoz benyújtania, ahol ellátást igényel.

  Ha Ön nem nyújtja be az U1 nyomtatványt, a kérelmét kezelő ügyintézők a szükséges információkat közvetlenül bekérhetik az érintett országok illetékes hatóságaitól. A nyomtatvány benyújtása azonban felgyorsíthatja az eljárás lefolytatását.

 • Ha úgy dönt, hogy hazájában igényel ellátást, akkor vissza kell oda térnie.

Az Önt megillető ellátás összegét annak az országnak a jogszabályai alapján számítják ki, ahol álláskeresőként regisztráltatta magát. Az összeg megállapításakor figyelembe veszik mindazokat az időszakokat, melyek során külföldön dolgozott.

Konkrét eset

Jól gondolja meg, melyik országban regisztráltatja magát munkanélküliként

Mirko német állampolgár. A férfi német köztisztviselőként dolgozott Írországban, amikor elvesztette állását. Megtehette volna, hogy visszatér Németországba, és ott regisztráltatja magát álláskeresőként. Ő azonban azt a lehetőséget választotta, hogy Írországban marad, és ott igényel álláskeresési járadékot.

Arra számított, hogy napi átlagkeresetének 67%-át kapja majd meg juttatásként, ahogy az Németországban szokás, de Írországban az álláskeresési járadékot nem a korábban megszerzett jövedelem alapján számítják ki. Mirko nagyon meglepődött, amikor megtudta, hogy csak 204,30 euró heti átalányösszegű ellátás illeti meg.

4. egy adott országban él, és egy másikban dolgozik (azaz határ menti ingázó)...

Ha Ön határ menti ingázóként dolgozik (foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként), és elveszíti az állását, abban az országban igényelhet álláskeresési járadékot, ahol él.

Figyelmeztetés

Kivétel

Ha az ingázóként történő munkavállalás utolsó szakaszában Ön heti egy alkalomnál ritkábban járt haza, választhat, hogy hol kíván álláskeresési járadékot igényelni (a lakóhelye szerinti országban, vagy abban az országban, ahol legutóbb dolgozott).

2010. május 1-je óta ez a szabály van érvényben, de előfordulhat, hogy néhány munkaügyi központ még nem ismeri az új előírást. Ha az álláskeresési járadék külföldi folyósítása során problémák merülnek fel, azt tanácsoljuk, vegye fel a kapcsolatot segítségnyújtó szolgálatainkkalKülső honlaphoz vezető link.

Az ellátás összege

Az, hogy Ön jogosult-e álláskeresési járadékra, illetve a járadék pontos összege a lakóhelye szerinti ország szabályaitól, valamint a külföldön ledolgozott időszakok hosszától függ.

Igényeljen U1 nyomtatványt (korábbi E 301 nyomtatványt) annak az országnak vagy azoknak az országoknak a hatóságaitól, ahol korábban dolgozott. (A nyomtatvány azokat az időszakokat tünteti fel, amelyeket figyelembe kell venni az álláskeresési járadék kiszámításánál.)

Küldje el a nyomtatványt a nemzeti foglalkoztatási szolgálatnak abban az országban, ahol járadékot szeretne igényelni, hogy a szolgálat munkatársai mindazokat az időszakokat figyelembe tudják venni, melyek során Ön társadalombiztosítással rendelkezett, illetve munkaviszonyban állt más országokban.

Ha nem nyújtja be az U1 nyomtatványt, a kérelmét kezelő ügyintézők a szükséges információkat közvetlenül bekérhetik az érintett országok illetékes hatóságaitól. A nyomtatvány benyújtása azonban felgyorsíthatja az eljárás lefolytatását.

Álláskeresési segítségre van szüksége?

Ha segítséget szeretne kapni ahhoz, hogy ismét el tudjon helyezkedni abban az országban, ahol munkanélkülivé vált, regisztráltathatja magát álláskeresőként az ottani nemzeti foglalkoztatási szolgálat. Ebben az esetben mindkét országban - a lakhely szerinti országban (amely a járadékot fizeti Önnek) és abban az országban is, ahol utoljára dolgozott (és ahol jelenleg állást keres) - teljesítenie kell a vonatkozó követelményeket.

Figyelmeztetés

A lakhely szerinti ország által előírt követelmények teljesítése kiemelkedően fontos, ez ugyanis meghatározó jelentőségű a jogosultság szempontjából.

Konkrét eset

Nézzen utána, hol igényelhet álláskeresési járadékot

Arthur német állampolgár. A férfi 2008-ban elvesztette az állását, majd rögtön Magyarországra költözött, Nem mondta fel németországi lakását a budapesti munkavállalás idejére, sőt, rendszeresen hazalátogatott.

Amikor újra munkanélkülivé vált, módjában állt volna Magyarországon álláskeresési járadékot igényelni, ő azonban úgy döntött, hogy hazatér Németországba, és ott kérelmez ellátást, amelyet gond nélkül meg is kapott hazájában.

Figyelmeztetés

Más ország, más ellátás

Mindegyik EU-országnak megvannak a saját szabályai az álláskeresési járadékokra vonatkozóan. Ennek következtében előfordulhat, hogy Önt a hazájában 24 hónapig, egy másik országban azonban csak 12 hónapig illeti meg munkanélküli ellátás.

Érdemes összehasonlítani az egyes országok által biztosított ellátásokat. Ennek során különösen az alábbi szempontokat célszerű megvizsgálni:

 • a munkaviszonyban töltött, az álláskeresési járadékra való jogosultság megszerzéséhez szükséges idő hossza,
 • az ellátások összegének megállapításánál alkalmazott számítási módszer,
 • az ellátások folyósításának időtartama.

Információk az egyes tagállamok által nyújtott munkanélküli-ellátásokról:

Ország kiválasztása

Másik EU-országba költözik, hogy ott keressen munkát?

Bizonyos feltételek teljesülése esetén Önnek módjában áll egy másik uniós országba, ahol munkakeresés céljából tartózkodik. Az ellátásokat rendszerint 3 hónapra lehet másik országba átvinni, de ez az időszak - legfeljebb további 3 hónappal - meghosszabbítható.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: