Posljednji put provjereno: 13/12/2019

Istekle ili izgubljene putovnice

Koronavirus: Kako nastaviti s putovanjima na siguran način

U skladu s pravilima EU-a svi putnici (uključujući djecu) za putovanje trebaju valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu.

No ako ste:

pomoć je pri ruci jer države članice EU-a za takve situacije imaju rješenje.

Međutim, svaka država članica sama odlučuje hoće li i/ili kada građanima EU-a omogućiti ulazak na svoje državno područje ili izlazak iz njega bez valjane putne isprave.

Pogledajte važeća pravila i informacije (ako su dostupne) i/ili posjetite web-mjesta nadležnih tijela države u koju i iz koje putujete:

Odaberite svoju državu

* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Budući da ne postoje pravila na razini EU-a o putovanju bez valjane putne isprave, uvjeti i postupci znatno se razlikuju ovisno o državi (te se bez najave mogu promijeniti). Ako ste već krenuli na putovanje i:

Imajte na umu da, čak i ako određene države dopuštaju ulazak na njihovo državno područje i izlazak iz njega bez valjane putne isprave, moguće je da ćete je morati imati pri prolasku kroz druge države.

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: