Život i putovanja
Posljednji put provjereno: 26/03/2021

Pravila o PDV-u i stope PDV-a

Utječe li Brexit na vas?

Porez na dodanu vrijednost (PDV) je porez na potrošnju koji se primjenjuje na gotovo svu robu i usluge koje se kupuju i prodaju za uporabu ili potrošnju u EU-u (U ovom slučaju 27 država članica EU-a te Ujedinjena Kraljevina (do kraja prijelaznog razdoblja).).

U EU-u postoje standardna pravila o PDV-u, ali primjena tih pravila može se razlikovati među zemljama EU-a. U većini slučajeva morate platiti PDV na svu robu i usluge u svim fazama lanca opskrbe, uključujući prodaju krajnjem potrošaču. To uključuje cijeli proizvodni proces od početka do kraja, npr. kupovinu komponenti, prijevoz, sastavljanje, isporuku, pakiranje, osiguranje i otpremanje krajnjem potrošaču.

Kad se naplaćuje PDV?

Za poduzeća s poslovnim nastanom u EU-u PDV se naplaćuje na većinu prodaja i kupnji robe u EU-u. U tim slučajevima PDV dospijeva i naplaćuje se u zemlji EU-a u kojoj krajnji potrošač troši robu. Isto tako, PDV se naplaćuje na usluge u trenutku njihove isporuke u svakoj zemlji EU-a.

PDV se ne naplaćuje na izvoz robe u zemlje izvan EU-a. U tim slučajevima PDV dospijeva i naplaćuje se u zemlji uvoza, pa kao izvoznik ne morate prijavljivati PDV. Međutim, pri izvozu robe morat ćete predočiti dokumentaciju kao dokaz da je roba odvezena izvan EU-a. Kao dokaz svojoj poreznoj upravi možete predočiti presliku računa, prijevoznu ispravu ili carinsku ispravu o uvozu.

Takav ćete dokaz morati predočiti kako biste ostvarili pravo na potpuni odbitak punog iznosa potraživanog PDV-a koji ste platili u prethodnoj povezanoj transakciji prije izvoza. Ne predočite li traženu dokumentaciju, vjerojatno nećete imati pravo na povrat PDV-a za izvoz robe.

pravila o PDV-u na nacionalnoj razini

Pravila o PDV-u mogu se različito primjenjivati među zemljama EU-a. Doznajte više o pravilima u zemlji u kojoj vaše poduzeće posluje.

Odaberite zemlju

 • Norveškanohr
 • Poljskaplhr
 • Portugal*pt
 • Rumunjskaroen
 • Slovačkasksken
 • Slovenijasislen
 • Španjolskaesesen
 • Švedskaseen

* Informacije još nisu dostupne.

Imate li još pitanja?

Podnesite prijavu PDV-a preko interneta

Ako je vaše poduzeće registrirano u EU-u, možete podnijeti prijavu PDV-a preko interneta (u većini regija) u sljedećim zemljama EU-a:

Odaberite zemlju

 • Francuskafrfr
 • Njemačkadedeen
 • Grčka*gr
 • Mađarska*hu
 • Irskaieen
 • Italijaiten
 • Latvija*lv
 • Litvalten
 • Luksemburg*lu
 • Maltamten
 • Nizozemskanlen
 • Poljska*pl
 • Portugal*pt
 • Rumunjskaroen
 • Slovačkasken
 • Slovenija*si
 • Španjolskaesesen
 • Švedskaseen

  * Informacije još nisu dostupne.

  Imate li još pitanja?

  Iako se PDV naplaćuje u cijelom EU-u, svaka država članica sama određuje vlastite stope. Možete pregledati stope u tablici u nastavku, ali preporučuje se da provjerite najnovije podatke o stopama u lokalnom poreznom uredu kako biste bili sigurni da imate točne informacije.

  Stope PDV-a

  U zemljama EU-a primjenjuju se različite stope PDV-a. Stopa ovisi o proizvodu ili usluzi uključenoj u transakciju. Postoje i posebne stope utvrđene u skladu sa stopama PDV-a koje su se u dotičnim zemljama primjenjivale prije njihova pristupanja EU-u.

  Stope PDV-a koje se primjenjuju u zemljama EU-a

  Iako se PDV naplaćuje u cijelom EU-u, svaka zemlja EU-a sama određuje vlastite stope. Stope koje se trenutačno primjenjuju možete pronaći u tablici u nastavku. Za najnovije informacije o stopama obratite se tijelu nadležnom za PDV u svojoj zemlji.

  Stope PDV-a koje se primjenjuju u zemljama EU-a

  Popis stopa PDV-a koje se primjenjuju u zemljama EU-a (posljednji put ažuriran 1. siječnja 2021.)
  Država članica Oznaka zemlje Standardna stopa Snižena stopa Vrlo snižena stopa Parking stopa
  Austrija AT 20 10 / 13 13
  Belgija BE 21 6 / 12 12
  Bugarska BG 20 9
  Cipar CY 19 5 / 9
  Češka CZ 21 10 / 15
  Njemačka DE 19 7
  Danska DK 25
  Estonija EE 20 9
  Grčka EL 24 6 / 13
  Španjolska ES 21 10 4
  Finska FI 24 10 / 14
  Francuska FR 20 5,5 / 10 2,1
  Hrvatska HR 25 5 / 13
  Mađarska HU 27 5 / 18
  Irska IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
  Italija IT 22 5 / 10 4
  Litva LT 21 5 / 9
  Luksemburg LU 17 8 3 14
  Latvija LV 21 12 / 5
  Malta MT 18 5 / 7
  Nizozemska NL 21 9
  Poljska PL 23 5 / 8
  Portugal PT 23 6 / 13 13
  Rumunjska RO 19 5 / 9
  Švedska SE 25 6 / 12
  Slovenija SI 22 9,5
  Slovačka SK 20 10

  Standardna stopa

  Svaka zemlja EU-a ima standardnu stopu koja se primjenjuje na većinu isporuka robe i usluga. Ta stopa ne može biti niža od 15 %.

  Snižena stopa

  Jedna ili dvije snižene stope mogu se primijeniti na isporuku određene robe i usluga (na temelju popisa u Prilogu III. Direktivi o PDV-u), ali u većini slučajeva ne na elektronički isporučene usluge. Navedene snižene stope ne mogu biti niže od 5 %.

  Posebne stope

  Neke zemlje EU-a smiju primjenjivati posebne stope PDV-a na određene isporuke. Te posebne stope primjenjuju se na zemlje EU-a koje su ih primjenjivale na dan 1. siječnja 1991.

  Prvotno su zamišljene kao prijelazne odredbe kako bi se olakšao prijelaz na pravila EU-a o PDV-u po stupanju na snagu jedinstvenog tržišta 1. siječnja 1993. i planiralo ih se postupno ukidati.

  Postoje tri vrste tih posebnih stopa:

  Vrlo snižene stope

  Vrlo snižene stope niže su od 5 % i primjenjuju se na prodaju robe i usluga s ograničenog popisa u određenim zemljama EU-a.

  Nulte stope

  Neke zemlje EU-a primjenjuju nulte stope na određene prodaje. Kad se primijeni nulta stopa, potrošač uopće ne mora platiti PDV, ali i dalje imate pravo na odbitak PDV-a koji ste platili na kupnju izravno povezanu s prodajom.

  Parking stope (ili srednje stope)

  Parking stope primjenjuju se u nekim zemljama EU-a na određene isporuke robe i usluga koje nisu obuhvaćene Prilogom III. Direktivi o PDV-u. Tim je zemljama dopušteno da na te isporuke nastave primjenjivati snižene stope PDV-a umjesto standardnih, pod uvjetom da te snižene stope nisu niže od 12 %.

  Povezane teme

  Zakonodavstvo EU

  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

  Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

  Potpora lokalnim poduzećima

  Imate li pitanja o poslovanju preko granica , primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

  Druge službe za pomoć

  Podijeli: