Poslovanje
Posljednji put provjereno: 08/09/2022

PDV – porez na dodanu vrijednost

Plaćanje PDV-a u zemlji kupnje

Fizička osoba koja kupuje u EU-u PDV plaća samo jednom, u zemlji u kojoj je obavila kupnju.

U svoju zemlju možete unijeti sve što kupite u drugoj zemlji EU-a, bez zaustavljanja na granici ili podnošenja carinske deklaracije. Jedini je uvjet da ste kupnju obavili za svoje osobne potrebe ili potrebe svoje obitelji, a ne radi preprodaje.

Povrat PDV-a

Ako posjećujete EU, imate pravo na povrat PDV-a na robu koju ste kupili tijekom boravka u EU-u, uz uvjet da tu robu i dokumente za povrat PDV-a pokažete na carini pri odlasku u roku od tri mjeseca od kupnje. Dokumente u pravilu priprema trgovac, ali u tom programu koji se provodi na dobrovoljnoj osnovi ne sudjeluju svi trgovci. Neke zemlje utvrđuju najnižu vrijednost kupovine de en fr za ostvarivanje prava na povrat.

Kupnja putem interneta iz druge zemlje EU-a

Posebna se pravila mogu primjenjivati ako iz druge zemlje EU-a naručujete robu u vašu zemlju boravišta. Ako poduzeće proda robu iznad određene vrijednosti u vašoj zemlji, u koju se roba isporučuje, ono ne može naplatiti PDV u zemlji u kojoj ste obavili kupnju.

Naprotiv, mora primijeniti PDV zemlje u koju se roba isporučuje – PDV na odredištu. Svaka zemlja EU-a određuje najviši iznos za takvu prekograničnu prodaju en , koji iznosi ili 35 000 EUR ili 100 000 EUR. To znači da će većina velikih internetskih trgovaca na malo koji isporučuju unutar EU-a morati primijeniti pravilo o PDV-u na odredištu.

Primjer

Ponekad ćete morati platiti veću stopu PDV-a

Katrin iz Nizozemske naručila je knjigu od velike internetske trgovine u Irskoj. Kad je platila narudžbu i unijela svoju adresu, primijetila je da je cijena naglo porasla. Nakon provjere otkrila je da joj je to poduzeće naplatilo nizozemski PDV od 9 % umjesto irskog od 0 %.

U Nizozemskoj je 100 000 eura najviši iznos za isporuku robe bez plaćanja nizozemskog PDV-a. To znači da poduzeće koje je tijekom prethodne financijske godine u Nizozemskoj prodalo robu u vrijednosti višoj od 100 000 EUR mora primijeniti stopu PDV-a zemlje odredišta. Poduzeće od kojeg je Katrin naručila robu često dostavlja u Nizozemsku i stoga joj mora naplatiti nizozemski PDV, iako se njezina narudžba isporučuje iz Irske.

Napomena

To se pravilo ne primjenjuje na rabljenu robu, umjetnine, kolekcionarske predmete i antikvitete.

Trošarine

Ako ste kupili duhanske proizvode ili alkoholna pića preko interneta iz druge zemlje EU-a, cijena će uključivati trošarinu bez obzira na količinu te čak i ako je roba darovana.

Trgovac je dužan platiti trošarinu koja se naplaćuje u zemlji EU-a koja je odredište robe.

Stoga biste trebali očekivati da će cijena za te vrste robe odražavati iznos trošarine. Ako je cijena izrazito niska, prije dovršetka kupovine trebali biste provjeriti kod prodavača je li trošarina plaćena. Ako prodavač nije platio trošarinu, carina može zaplijeniti vašu robu po dolasku ili bi se od vas moglo zahtijevati da vi platite trošarinu. Uvijek biste trebali provjeriti je li prodavač platio propisanu trošarinu u zemlji EU-a koja je odredište robe.

Napomena

Ako ste robu kupili preko interneta iz zemlje izvan EU-a, carina i trošarina uvijek se naplaćuju.

Iznimka za telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge

PDV na telekomunikacijske usluge, usluge emitiranja i elektroničke usluge plaća se u zemlji u kojoj živite (zemlja poslovnog nastana, stalnog ili uobičajenog boravišta), a ne u zemlji u kojoj ste uslugu kupili. Ta se pravila primjenjuju na usluge nabavljene u EU-u i izvan njega.

Primjer

Na digitalni se sadržaj primjenjuje PDV zemlje boravišta

Senta živi u Švedskoj i često kupuje e-knjige u finskoj e-knjižari. Finski joj dobavljač mora naplatiti švedski PDV, a ne finski.

Iznimke za druge usluge kupljene preko interneta

Kada preko interneta kupujete usluge od trgovca s poslovnim nastanom u EU-u, plaćate stopu PDV-a zemlje u kojoj trgovac ima poslovni nastan. To se pravilo primjenjuje i ako živite u drugoj zemlji.

Primjer

Plaćanje PDV-a u zemlji u kojoj trgovac ima poslovni nastan.

Joao vodi konzultantsko društvo sa sjedištem u Lisabonu. Pruža konzultantske usluge fizičkoj osobi koja živi u Kopenhagenu. Budući da je Joaovo društvo registrirano u Portugalu, on svojem danskom klijentu mora obračunati portugalski PDV.

Međutim, postoji puno iznimaka od tog pravila. U nastavku su neke od najuobičajenijih iznimaka:

Napominjemo da ovaj popis nije iscrpan.

Iznimka za automobile

Za nove automobile kupljene u drugoj zemlji EU-a PDV se plaća u zemlji u koju uvozite i u kojoj ste registrirali svoj automobil, tj. u zemlji boravišta. Ista se odredba PDV-a primjenjuje i na druga prijevozna sredstva, npr. velike motocikle te brodove i zrakoplove.

Saznajte više o plaćanju PDV-a pri kupnji automobila u drugoj zemlji EU-a.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: