Poslovanje
Posljednji put provjereno: 29/04/2022

Nošenje na put proizvoda životinjskog podrijetla, hrane ili biljaka

Nošenje na put u EU-u proizvoda životinjskog podrijetla, hrane ili biljaka

Na putovanje u EU možete ponijeti meso ili mliječne proizvode ako su za vašu osobnu potrošnju. To se odnosi i na biljke ili biljne proizvode kao što su rezano cvijeće, voće ili povrće ako su uzgojeni u zemlji EU-a i nemaju nametnika ni bolesti.

U tom kontekstu EU uključuje 27 država članica EU-a, Andoru, Island, Lihtenštajn, Norvešku, San Marino i Švicarsku.

Ta se pravila primjenjuju i kad u prtljazi prenosite meso, mliječne ili biljne proizvode ili ako ih naručite putem interneta ili šaljete/primate poštom.

Napomena

U slučaju lokalizirane bolesti životinja ili pojave nametnika ograničenja se mogu primijeniti na vrstu i količinu proizvoda koje smijete nositi.

Posebna pravila za Farske otoke i Grenland

Putujete li s Farskih otoka ili Grenlanda, smijete ponijeti male količine mesa i mliječnih proizvoda za osobnu potrošnju. Nema ograničenja količine za ribu i riblje proizvode.

Proizvod Količina po osobi Dodatna ograničenja

Meso i mesni proizvodi

10 kg

Nema ograničenja

Mlijeko i mliječni proizvodi

10 kg

Nema ograničenja

Med, jaja i proizvodi od jaja

10 kg

Nema ograničenja

Puževi

10 kg

Nema ograničenja

Živi školjkaši (kamenice, dagnje)

10 kg

Nema ograničenja

Iznimke – hrana i mlijeko (u prahu) za dojenčad, hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga, posebna hrana za kućne ljubimce

Možete ponijeti ograničenu količinu (manje od 10 kg) hrane i mlijeka u prahu za dojenčad, hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga ili posebne hrane za kućne ljubimce ako:

Pravila pri putovanju iz zemlje koja nije članica EU-a

Putujete li u EU iz zemlje koja nije članica EU-a, ne smijete sa sobom nositi meso ni mliječne proizvode. Međutim, smijete ponijeti ograničenu količinu voća i povrća te jaja, proizvoda od jaja i meda. Dopuštene su i ograničene količine ribe i ribljih proizvoda.

Proizvod Količina po osobi Dodatna ograničenja

Svježi proizvodi ribarstva bez utrobe ili pripremljeni ili prerađeni proizvodi ribarstva

20 kg ili 1 riba (ovisno o tome što više teži)

 

Proizvodi ribarstva koji potječu s Farskih Otoka ili Grenlanda

   

Roba, osim bilja za sadnju i proizvoda ribarstva, koja potječe s Farskih otoka ili Grenlanda 

 

Kombinirana količina ne prelazi ograničenje težine od 10 kg

Biljke ili biljni proizvodi uključujući rezano cvijeće

 

Potreban je fitosanitarni certifikat (o zdravlju bilja) kojim se potvrđuje da proizvod nije zaražen određenim nametnicima

Mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi zbog medicinskih razloga

najviše 2 kg
  • proizvode ne mora biti na hladnom prije otvaranja
  • riječ je o zapakiranim proizvodima sa zaštićenom robnom markom za izravnu prodaju krajnjim kupcima
  • pakiranje nije oštećeno, osim ako se trenutačno koristi

Hrana za kućne ljubimce koja se koristi zbog zdravstvenih razloga

najviše 2 kg
  • namijenjena je kućnom ljubimcu u pratnji vlasnika
  • trajna je (ne mora biti na hladnom)
  • riječ je o zapakiranim proizvodima sa zaštićenom robnom markom za izravnu prodaju krajnjim kupcima
  • pakiranje nije oštećeno, osim ako se trenutačno koristi
Proizvodi koji nisu prethodno opisani, a koji ne sadržavaju meso ili mlijeko (npr. med) 2 kg

Nema ograničenja

Provjere pri ulasku u EU

Pri dolasku u EU možda ćete morati proći službene kontrole nadležnih tijela. Nosite li meso ili mliječne proizvode koje niste prijavili, ti će proizvodi biti zaplijenjeni i uništeni, a vi možete biti kažnjeni novčanom kaznom ili kazneno gonjeni.

Ostali proizvodi dobiveni od životinja i biljke

Na putovanju u EU-u smijete nositi proizvode dobivene od životinja. Međutim, većina zemalja EU-a ima stroga pravila o nošenju ugroženih životinja ili biljaka ili proizvoda koji su od njih dobiveni, a u nekim slučajevima možda će vam biti potrebna dozvola. Primjerice, sa sobom možete nositi samo 125 g kavijara jesetre, a za više od toga trebat će vam dozvola.

Da biste saznali više informacija o pojedinim vrstama uvijek provjeravajte EU-ovu referentnu bazu podataka o trgovini divljim životinjama i biljkama en . Osim toga možete se obratiti tijelu nadležnom za provedbu Konvencije CITES en u vašoj zemlji kako biste saznali je li za vrstu koju želite uzeti na putovanje potrebna dozvola.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: