Posljednji put provjereno: 19/04/2022

Jednako postupanje prema zaposlenicima

Zaposlenici imaju pravo na jednako postupanje u pogledu zapošljavanja, radnih uvjeta, napredovanja, plaće, pristupa strukovnom osposobljavanju, strukovnih mirovina i otpuštanja.

Napomena

Diskriminacija na temelju državljanstva strogo je zabranjena u cijelom EU-u. Građani EU-a koji rade u drugoj zemlji EU-a moraju imati ista radna prava kao i njihovi lokalni kolege. 

Vrste diskriminacije

Poslodavcima je zakonom zabranjeno diskriminirati zaposlenike na temelju:

Vrste diskriminacije na radnome mjestu

Ako se poslodavac prema nekome ponaša gore na temelju bilo koje od šest prethodno navedenih osnova, to se naziva izravnom diskriminacijom. To može biti odbijanje zapošljavanja ili promicanja nekoga jer pripada etničkoj manjini.

Ako određena praksa, kodeks ili pravilo koje se odnosi na sve ima nepovoljan utjecaj na određenu skupinu, to se naziva neizravnom diskriminacijom. Primjerice, pravilima koja su nepovoljna za osobe zaposlene na nepuno radno vrijeme moglo bi se neizravno diskriminirati žene jer one čine većinu u toj skupini.

Uznemiravanje je neželjeno ponašanje, zlostavljanje ili drugo ponašanje koje stvara neprijateljsko radno okruženje. Primjerice, ako nadređene osobe ili kolege nekome od svojih LGBTI kolega prepričavaju šale na temu spolne orijentacije. 

Ako netko nekoga potiče na diskriminaciju treće osobe, to se naziva navođenjem na diskriminaciju. Na primjer, ako poslodavac od agencije za privremeno zapošljavanje zatraži da pronađe samo radnike mlađe od 40 godina.

Ako nadređeni ili kolege na pritužbu zbog diskriminacije reagiraju odmazdom, to se naziva viktimizacijom. Primjerice, ako osoba dobije otkaz ili joj se uskrati promaknuće jer je podnijela pritužbu protiv nadređene osobe zbog diskriminacije.

Međutim, u nekim situacijama različito postupanje na temelju jedne od tih zabranjenih osnova može biti opravdano, ali uz stroge uvjete. Na primjer, dobna diskriminacija mogla bi se opravdati promicanjem zapošljavanja mladih radnika ako na temelju nacionalnog propisa stariji radnici moraju u mirovinu kad navrše određenu dob.

Nacionalna tijela za ravnopravnost en

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: