Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Szkoła w nowym kraju UE

 • Moje dzieci nie mówią jeszcze zbyt dobrze w języku kraju, do którego się przeprowadziliśmy. Czy to oznacza, że musimy je zapisać do drogiej szkoły międzynarodowej?

  – Jako obywatele UE Twoje dzieci mają prawo uczęszczać do szkoły w dowolnym państwie UE na tych samych warunkach co obywatele danego kraju. Mają prawo uczęszczać do klasy z dziećmi w tej samej grupie wiekowej, gdzie nauka odbywa się na podobnym poziomie co w ich klasie w kraju pochodzenia – niezależnie od poziomu znajomości języka obowiązującego w danym kraju.

  Jeżeli jesteś obywatelem UE i przeprowadziłeś się do innego kraju UE, aby podjąć tam pracę, zgodnie z prawem UE Twoje dzieci mają prawo do bezpłatnej nauki języka w nowym kraju, tak aby mogły łatwiej odnaleźć się w nowej szkole.

 • Czy w przypadku wyjazdu do innego kraju muszę przedstawić dowody przebiegu edukacji moich dzieci?

  To zależy od poszczególnych krajów – ale z reguły dobrze jest zachować dokumentację z historią nauki każdego dziecka. Ułatwi im to zapisanie się do szkoły, np. ubieganie się o miejsce w szkole średniej. Dokumentacja może obejmować:
   
  • kopie wszystkich świadectw lub zestawień wyników (upewnij się, że posiadasz również oryginały z pieczęcią szkoły, gdyż nowa szkoła może zażyczyć sobie okazania ich)
  • listy referencyjne od nauczycieli lub kierowników szkół
  • spis podręczników, z których korzystały dzieci, i programy nauczania konkretnych przedmiotów, które ułatwią Tobie i nauczycielowi ustalenie poziomu edukacji właściwego dla Twojego dziecka
  • wyniki sprawdzianów, szczególnie te w języku ojczystym dziecka, z matematyki i nauk przyrodniczych
  • książeczkę szczepień Twojego dziecka i jego dokumentację medyczną.

 

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Szkoła w nowym kraju UE
Prawo UE
 • Dyrektywa w sprawie kształcenia dzieci pracowników migrujących English
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy