Poslovanje
Posljednji put provjereno: 10/11/2021

Standardni obrasci za ostvarivanje prava iz sustava socijalnog osiguranja

Obrasci za ostvarivanje naknada (prava iz sustava socijalnog osiguranja) ako se selite unutar EU-a

Ti vam obrasci mogu poslužiti da kao građani EU-a ostvarite svoja prava na naknade ako živite ili radite u drugoj zemlji EU-a ili ste tamo živjeli ili radili prije.

Obrasce na ovoj stranici možete koristiti ako zakonito boravite u zemlji EU-a, bez obzira na državljanstvo.

Napomena

Obrasce u nastavku možete preuzetien na stranicama Centra za komunikacijske i informacijske resurse za javne uprave, poduzeća i građane (CircaBC).

Obrazac

Namjena

Tijelo nadležno za izdavanje i upotreba

A1(prethodno

E 101

E 103)

Izjava o primjenjivim propisima. Njome dokazujete da doprinose za socijalno osiguranje plaćate u drugoj zemlji EU-a, primjerice ako ste upućeni radnik ili istodobno radite u više zemalja.

Taj obrazac izdaje institucija za socijalnu sigurnostDokument u PDF formatuen kod koje ste registrirani u svojoj matičnoj zemlji.

S1Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj straniciDokument u PDF formatu(prethodno

E 106,

E 109

te

E 121, koji neke institucije još izdaju)

Potvrda o pravu na zdravstvenu skrb koja vam može zatrebati ako ne živite u zemlji u kojoj ste osigurani. Korisna je upućenim radnicima, prekograničnim radnicima, umirovljenicima, državnim službenicima te osobama koje oni uzdržavaju.

Obratite se matičnom tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje kako biste pronašli mjerodavnu instituciju za izdavanje obrasca S1

Dostavite je tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj živite.

S2(prethodno

E 112)

Odobrenje za planirano liječenje u drugoj zemlji EU-a ili EFTA-e. Imate pravo na istu skrb kao stanovnici te zemlje, ali ćete možda dio troškova morati platiti unaprijed.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje

Dostavite ga tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u koju se idete liječiti.

S3

Potvrda o pravu na zdravstvenu skrb u zemlji u kojoj ste bili zaposleni. Korisna je umirovljenim prekograničnim radnicima koji više nisu osigurani u zemlji u kojoj su bili zaposleni.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje

Dostavite je tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj ste bili zaposleni kao prekogranični radnik.

U1(prethodno

E 301)

Potvrda o razdobljima osiguranja koja se uzimaju u obzir pri izračunu naknade za nezaposlenost.

Obrazac izdaje javna služba za zapošljavanje ili nadležna institucija za socijalnu sigurnosten u zemlji (ili zemljama) u kojoj ste prethodno radili.

Potvrdu dostavite nacionalnoj službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj želite primati naknadu za nezaposlenost.

U2(prethodno

E 303)

Odobrenje za neprekinuto primanje naknade za nezaposlenost tijekom traženja zaposlenja u drugoj zemlji.

Obrazac izdaje javna služba za zapošljavanje ili nadležna institucija za socijalnu sigurnosten u zemlji (ili zemljama) u kojoj ste postali nezaposleni

Odobrenje dostavite nacionalnoj službi za zapošljavanje u zemlji u kojoj tražite zaposlenje.

U3

Okolnosti koje mogu utjecati na ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlenost. Iz ovog obrasca služba za zapošljavanje u zemlji koja vam isplaćuje naknadu za nezaposlenost može dobiti informacije o svim promjenama u vašoj situaciji koje bi mogle dovesti do promjene u isplati naknada.

Javna služba za zapošljavanje u zemlji u kojoj tražite zaposlenje na temelju obrasca U2.

DA1(prethodno

E 123)

Dokaz o pravu na liječenje u skladu s posebnim uvjetima za slučaj nesreće na radu i profesionalne bolesti u drugoj zemlji EU-a.

Tijelo nadležno za zdravstveno osiguranje.

Dostavite ga tijelu nadležnom za zdravstveno osiguranje u zemlji u kojoj boravite.

P1

Sažetak odluka o mirovini koji sadržava pregled odluka koje su donijela razna tijela u zemljama EU-a u kojima ste podnijeli zahtjev za starosnu, obiteljsku ili invalidsku mirovinu.

Tijelo nadležno za mirovinsko osiguranje kojem ste podnijeli zahtjev za mirovinu.

Nadležno tijelo dostavit će vam taj dokument kada dobije informacije o odlukama svih tijela koja su rješavala vaš zahtjev.

Često postavljana pitanja

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: