Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 24/05/2017

Najčastejšie otázky - DPH

 • Musím platiť DPH za tovar, ktorý som kúpil v inej krajine EÚ?

  ÁNO. Nakupovať výrobky bez cla, napr. na letiskách, môžu iba obyvatelia tretích krajín, ktorých cieľové miesto je mimo EÚ. Obyvatelia Únie musia platiť DPH aj vtedy, keď nakupujú v inej krajine EÚ.

  Existujú výnimky, kedy sa nemusí platiť DPH, napríklad pri kúpe auta v inej krajine EÚ.

 • Som občan USA a neskôr v tomto roku plánujem cestovať do EÚ. Ak tam nakúpim nejaký tovar, budem si môcť pred návratom do USA uplatniť nárok na vrátenie DPH z týchto nákupov?

  ÁNO, za predpokladu, že tento tovar predložíte colníkom pri odchode z EÚ do troch mesiacov od jeho nákupu spoločne s tlačivami o vrátení DPH.

 • Musím splniť osobitné podmienky, ak chcem požiadať o vrátenie DPH v Írsku pred odchodom z EÚ?

  ÁNO, musíte preukázať, že ste osoba s pobytom mimo EÚ a zakúpený tovar musíte vyviezť z EÚ do troch mesiacov od jeho nákupu. V niektorých krajinách existuje minimálna hodnota nákupu, na ktorý sa môže uplatniť nárok na vrátenie DPH, to však neplatí pre Írsko.

 • Koncom tohto roka mám v pláne cestu z Londýna do New Yorku. Viem, že na letisku môžem nakupovať bez cla. Existuje určitý povolený limit týkajúci sa množstva alebo hodnoty nákupu?

  NIE. Na množstvo alebo hodnotu tovaru oslobodeného od dane, ktorý si môžete kúpiť pri odchode z EÚ, sa neuplatňujú nijaké obmedzenia.

  Môžu však existovať obmedzenia týkajúce sa toho, čo môžete priniesť do krajiny určenia (v tomto prípade USA). Tieto informácie si musíte overiť s príslušnými (americkými) orgánmi.

Získať hlavné informácie o tejto téme
DPH – daň z pridanej hodnoty
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo