Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Allmän pension utomlands

 • Jag jobbar för närvarande i Italien, men var tidigare anställd i Rumänien innan landet gick med i EU. Kommer mina socialförsäkringsperioder där att tas med i beräkningen av min pension?

  JA – Tack vare EU:s samordningsregler tas alla inbetalningar med i beräkningen, även de från tiden före EU-medlemskapet.

 • Jag har arbetat i flera EU-länder och tänker snart gå i pension. Var ska jag ansöka om ålderspension?

  Om du har arbetat i flera EU-länder kan du ha samlat på dig pensionsrättigheter i varje land.

  När det är dags att ansöka om pension bör du normalt sett lämna in ansökan i det land där du bor eller det land där du arbetade senast. Det land som tar emot ansökan ska behandla den och samla in uppgifter om dina pensionsinbetalningar från samtliga länder du har bott i.

  Om du aldrig har arbetat i det land som du bor i nu, ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du arbetade senast. Din ansökan kommer då att handläggas där.

 • Vad ska jag göra om den lagstadgade pensionsåldern skiljer sig åt i de länder där jag har arbetat?

  Du kan ha rätt att gå i pension vid 60 år i ett land och behöva vänta till 67 år i ett annat. I så fall är det viktigt att kontakta alla länder du har arbetat i för att ta reda på vad som händer om du ändrar datumet för din första pensionsutbetalning.

  Om du tar ut en pension från ett land tidigare än en från ett annat kan det påverka beloppet. Rådgör med pensionsmyndigheten i det land där du bor och/eller de länder som du har arbetat i.

 • Kan jag få ut min efterlevandepension även om jag flyttar till ett annat EU-land?

  JA – Reglerna om pensioner till efterlevande makar eller barn är i allmänhet desamma som för invaliditets- och ålderspensioner.  Efterlevandepensionen ska betalas ut oavsett var i EU änklingen eller änkan bor.

 • Jag har bott och arbetat i flera EU-länder. Var ska jag ansöka om invaliditetspension?

  För det mesta får du en separat invaliditetspension från varje EU-land som du har arbetat i. Du kan ansöka om pensionen i det land där du bor eller där du senast var försäkrad.

  Den myndighet som tar emot din ansökan vidarebefordrar den till alla EU-länder du har arbetat i. För att underlätta handläggningen bör du ge detaljerade upplysningar om dina anställningar och/eller inbetalningar i de länderna.

 • Jag har fått min invaliditetsgrad fastställd av en läkare i landet där jag bor nu. Är myndigheterna i andra länder skyldiga att godta den bedömningen?

  NEJ – Kriterierna för att bedöma invaliditet varierar mellan länderna.

  Några få undantag från den här allmänna prinicpen görs mellan Belgien, Frankrike och Italien.

 • Måste jag åka tillbaka till landet som betalar min pension för eventuella kontroller?

  Om du bor eller vistas i ett EU-land, men får din pension från ett annat, ska alla administrativa kontroller och läkarundersökningar göras av myndigheterna i det land där du bor eller vistas.

  Du kan dock bli ombedd att göra vissa undersökningar i det land som betalar ut din pension (om din hälsa tillåter det), t.ex. för att kontrollera om din invaliditetsgrad har ändrats.

 • Jag har gjort pensionsinbetalningar i Sverige. Kan jag få tillbaka de pengarna om jag flyttar till Österrike?

  NEJ – Men du kommer inte att förlora pengarna. Du får en separat pension från varje EU-land där du har arbetat eller gjort inbetalningar i minst ett år. Pensionen börjar betalas ut när du har uppnått lagstadgad pensionsålder i landet.

 • Jag tänker snart pensionera mig i Frankrike efter att ha arbetat i olika EU-länder, däribland Frankrike. Kommer de franska myndigheterna att lägga ihop alla mina försäkringsperioder i de olika länderna när de ska fastställa min pension?

  NEJ – Dina franska pension gäller bara dina arbetsår i Frankrike. Men du får också en pension från varje land där du har arbetat i minst ett år.

  Din slutliga pension beräknas utifrån dina inbetalningar i varje land: det belopp du får från varje land motsvarar den tid du omfattades av en socialförsäkring där.

 • Jag har inte jobbat tillräckligt lång tid i Storbritannien för att vara berättigad till pension där. Kommer jag att förlora mina pensionsinbetalningar?

  NEJ – Dina inbetalningsperioder från andra länder kommer också att räknas med. Alla perioder läggs samman och din brittiska pension beräknas proportionellt.

  Samma regler gäller i alla länder som berörs. Om du har varit försäkrad mindre än ett år i Storbritannien kan en särskild regel tillämpas: dina inbetalnings- eller bosättningsmånader i Storbritannien går inte förlorade, utan ingår i beräkningen av din pension från det eller de länder där du har arbetat längre.

Läs mer på huvudsidan
Allmän pension utomlands
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd